© joachim-anna.pl

 • List Biskupa Legnickiego »

  Drodzy Diecezjanie!

  Czcigodni Duszpasterze!

  Wszyscy zaangażowani w kształtowanie życia wspólnot parafialnych!

  Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie!

  W ostatnim czasie przeżywamy trudne sytuacje związane z protestami

  wywołanymi orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji

  eugenicznej. Kieruję to słowo do Was jako wierzących członków Kościoła, pragnąc

  przyczynić się do powstrzymania zamętu, jaki powstaje m.in. z powodu braku jasności i

  właściwego rozumienia kompetencji władz świeckich i duchowej władzy oraz misji

  Kościoła.

  autor: ks. Marian Zieja2020-11-01
 • Odpust specjalny dla dotkniętych koronawirusem »

  Odpust specjalny dla dotkniętych koronawirusem

  „Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła udzielić odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą” - czytamy w dekrecie opublikowanym 20 marca w Watykanie.

  autor: ks. Marian Zieja2020-03-31