Kancelaria

© joachim-anna.pl

Dokumenty potrzebne do Chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi

Terminy chrztów: 20.08.2017; 17.09.2017; 15.10.2017

 

Bierzmowanie:

  • Młodzież licealna ma spotkanie 3.09.2017

  • Młodzież z klasy VI i VII oraz gimnazjalna klasy II i III gimnazjalnej ma spotkanie 24.09.2017

 

Zgłoszenie pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.