Kancelaria

© joachim-anna.pl

Dokumenty potrzebne do Chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi

Terminy chrztów na Mszy św. o godz. 1200: 8.08.; 19.09.; 17.10; 21.11.

W innych terminach poza Mszą św.

 

Bierzmowanie:

  • Uczniowie z klasy VI, VII i VIII - spotkania w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200

 

Zgłoszenie pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.