Kancelaria

© joachim-anna.pl

Dokumenty potrzebne do Chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi

Terminy chrztów: 16.08.; 20.09.; 18.10.; 15.11.; 26.12.2020r.

 

Bierzmowanie:

  • Absolwenci szkoły podstawowej i ich rodzice mają spotkanie 13.09.2020 na Mszy św. o godz. 1800

  • Uczniowie z klasy VI, VII i VIII mają spotkanie 27.09.2020

 

Zgłoszenie pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.