Kancelaria

© joachim-anna.pl

Dokumenty potrzebne do Chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi

Terminy chrztów na Mszy św. o godz. 1200: 20.08.;17.09.;15.10.;19.11.

W innych terminach chrzest poza Mszą św. w uzgodnieniu z ks. proboszczem.

 

Przygotowanie do Bierzmowania:

  • Uczniowie z klasy VI, VII i VIII - spotkania w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200.

  • Uczniowie z klasy VIII - spotkania w IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200.

Zgłoszenie pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.