Kancelaria

© joachim-anna.pl

Dokumenty potrzebne do Chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi

Terminy chrztów: 5.04; 18.04.; 16.05.; 20.06.

W innych terminach poza Mszą św.

 

Bierzmowanie:

  • Uczniowie z klasy VI, VII i VIII - termin kolejnego spotkania zostanie podany po powrocie uczniów do szkoły

 

Zgłoszenie pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.