Kancelaria

© joachim-anna.pl

Dokumenty potrzebne do Chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi

Terminy chrztów na Mszy św. o godz. 1200: 16.06.2024; 21.07.2024; 18.08.2024.

Przygotowanie do Bierzmowania:

  • Uczniowie z klasy VI, VII i VIII - spotkania w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200.

  • Uczniowie z klasy VIII - spotkania w IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200.

Zgłoszenie pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Podać datę i wyznaczoną godzinę pogrzebu uzgodnioną z zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza.