© joachim-anna.pl

 • Warto pomagać »

  W niedzielę 17.12.2017 r. dzieci ze szkoły podstawowej nr 19 przedstawiły inscenizację <Warto pomagać> Celem tej inscenizacji było uwrażliwienie naszych parafian na pomoc potrzebującym w krajach misyjnych.

  autor: ks. Marian Zieja2017-12-21
 • Odpust u Dziadków Pana Jezusa »

  Odpust u Dziadków Pana Jezusa

  W niedzielę 30 lipca legnicka parafia św. Joachima i Anny świętowała uroczystość

  odpustową. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Nowosielski. Po wspólnej modlitwie na placu

  przy kościele odbył się festyn parafialny.

  autor: ks. Waldemar Wesołowski2017-08-12
 • Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przez św. Jana Pawła II w Legnicy dnia 2.06.1997r. »

  W 20 rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Legnicy przypominamy jego homilię

  autor: ks. Marian Zieja2017-06-02
 • ORĘDZIE NA WIELKI POST 2017 »

  Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

  Drodzy Bracia i Siostry!

  Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

  Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne, zachęcając nas do szczerego nawrócenia.

  autor: papież Franciszek2017-03-05