© joachim-anna.pl

Pielgrzymka do Wilna

W dniach od 2 do 6 maja odbyła się pielgrzymka z naszej parafii do Wilna i sanktuariów maryjnych Polski północnowschodniej. Rano 3 maja dojechaliśmy do Gietrzwałdu, gdzie w roku 1877 dwom dziewczynkom przygotowującym się do I Komunii ukazała się Matka Boża. W roku 1977 objawienia te zostały uznane za prawdziwe. Przed obrazem Matki Bożej odmówiliśmy litanię loretańską. Następnie dotarliśmy do parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Piszu, gdzie budowane jest sanktuarium Matki Bożej z Guadelupe. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. Następnie odwiedziliśmy sanktuarium maryjne w Studzienniczej, które odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w roku 1999. Wieczorem dotarliśmy do Sejn na nocleg. Następnego dnia byliśmy już w Wilnie. Przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Zwiedziliśmy też kościoły wileńskie: św. Kazimierza, św. Teresy, św. Anny, bernardyński, katedrę i prawosławną cerkiew Świętego Ducha. Wieczorem dotarliśmy do miejscowości Troki, która była siedzibą m.in. Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Znajduje się tam kościół z obrazem Matki Bożej koronowanym w rok po koronacji obrazu jasnogórskiego. Następnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie od kościoła św. Piotra i św. Pawła na Antokolu, później cmentarz na Rosie i muzeum Mickiewicza. W kościele Świętego Ducha przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego uczestniczyliśmy w koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. Wieczorem powróciliśmy do Sejn. W niedzielę rano uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele w Sejnach, w którym znajduje się słynąca łaskami figurka Matki Bożej należąca do grupy tzw. Madonn szafkowych, gdyż jest otwierana. Następnie przez Warszawę - w katedrze przy grobie prymasa tysiąclecia kard. Wyszyńskiego modliliśmy się o jego beatyfikację - powróciliśmy do Legnicy.

autor: ks. Marian Zieja2007-05-11